Ledige plasser

Det vil noen ganger være ledige båtplasser i havnen, for informasjon rundt dette ta kontakt. Bilde nedenfor viser en oversikt over plassene i havnen.

Copyright 2021 © Alle rettigheter forbeholdt.