Slipp

Vi har slipp som kan ta båter opp til 6 tonn.

For mindre båter kan man ta dem opp med båthenger på skrårampen i havnen.

Copyright 2021 © Alle rettigheter forbeholdt.